دانلود موزیک های خاص خارجی

آهنگ without me از halsey + ترجمه و متن

without me halsey آهنگ

without me Halsey

دانلود آهنگ زیبای Autumn leaves از Frank Sinatra 

دانلود آهنگ Old money از Lana Del Rey

دانلود آهنگ we don’t talk anymore از charlie puth

 

 

Without Me

[Verse 1]

Found you when your heart was broke

وقتی قلبت شکسته شده بود پیدات کردم

I filled your cup until it overflowed

قلبتو من پر از عشق کردم وقتی که لبریز شد

Took it so far to keep you close (Keep you close)

و زمان برد تا بتونم تورو به خودم نزدیک کنم

I was afraid to leave you on your own

ترس از این داشتم که تو رو به حال خودت تنها بذارم

 

[Pre-Chorus]

I said I’d catch you if you fall (Fall)

بهت گفتم اگه بیفتی تورو میگیرم

And if they laugh, then fuck ’em all (All)

و اگر بقیه بخندن ، پس گور باباشون

And then I got you off your knees

و بعد از زوی زانوهات تورو بلند کردم

Put you right back on your feet

و تورو روی پاهات برگردوندم

Just so you could take advantage of me

 تو میتونی پس از من سو استفاده کنی

 

[Chorus]

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

هنگامی که اون بالایی چه احساسی داری؟ بهم بگو

Feeling so high, but too far away to hold me

احساس والا بودن داری اما برای گرفتن من خیلی دور هستی

You know I’m the one who put you up there

میدونی ، من تنها کسی هستم که تورو اون بالا نگاه داشتم

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت توی آسمونه ، تا حالا احساس تنهایی داشتی؟

Thinking you could live without me

Thinking you could live without me

فکر میکنی بتونی بدون من زندگی کنی؟

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم من تنها کسیم که تو رو اون بالا گذاشت

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا(آره نمیدونم چرا)

Thinking you could live without me

فکر میکنی میتونی بدون من زندگی کنی

Live without me

زندگی بدون من

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم من تنها کسیم که تو رو اون بالا گذاشت

I don’t know why (I don’t know why, yeah, yeah)

نمیدونم چرا(آره نمیدونم چرا)

 

without me halsey

 

[Verse 2]

Gave love ’bout a hundred tries (Hundred tries)

صد بار سعی کردم بهت عشق بورزم

Just running from the demons in your mind

فقط از اهریمن هایی که تو مغزت بودن فرار میکردم

Then I took yours and made ’em mine (Mine)

بعدش منم اونارو گرفتم و ماله خودم کردمشون

I didn’t notice ’cause my love was blind

اصلا متوجه نشدم چون عشق چشممو کور کرده بود

 

[Pre-Chorus]

I said I’d catch you if you fall (Fall)

گفتم اگه بیفتی میگیرمت

And if they laugh, then fuck ’em all (All)

و اگه اونا بخندن گور باباشون

And then I got you off your knees

و بعد از روی زانوهات بلندت کردم

Put you right back on your feet

و برگرندمت روی پاهات

Just so you could take advantage of me

پس تو میتونی از من سو استفاده کنی 

 

without me halsey

 

[Chorus]

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

بهم بگو اون بالا بودن چه حسی داره؟

Feeling so high, but too far away to hold me

حس در اوج بودن میکنی اما برای گرفتن من خیلی دوری

You know I’m the one who put you up there

میدونی من تنها کسیم که تو رو اون بالا گذاشت

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت در آسمون ، آیا تا حالا تنها شدی؟

Thinking you could live without me

Thinking you could live without me

فکر میکنی میتونی بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم من تنها کسیم که تو رو اون بالا گذاشت

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا(آره نمیدونم چرا)

Thinking you could live without me

فکر میکنی میتونی بدون من زندگی کنی

Live without me

زندگی بدون من

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم من تنها کسیم که تو رو اون بالا گذاشت

I don’t know why ( yeah)

نمیدونم چرا(آره )

 

without me halsey

 

[Bridge]

You don’t have to say just what you did (what you did)

اصلا لازم نیست بگی چیکار کردی

I already know (I know)

من میدونم

I had to go and find out from them (Oh-woah)

من باید میرفتم و از اونا میفهمیدم

So tell me, how’s it feel? (Oh-woah)

پس حالا بهم بگو چه حسی داری؟

 

[Chorus]

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

بهم بگو اون بالا بودن چه حسی داره؟

Feeling so high, but too far away to hold me

حس در اوج بودن میکنی اما برای گرفتن من خیلی دوری

You know I’m the one who put you up there

میدونی من تنها کسیم که تو رو اون بالا گذاشت

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت در آسمون، آیا تا حالا تنها شدی؟

Thinking you could live without me

Thinking you could live without me

فکر میکنی میتونی بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم من تنها کسیم که تو رو اون بالا گذاشت

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا(آره نمیدونم چرا)

www.englshworld.com

برای گوش دادن به بقیه ی اهنگ ها اینجا کلیک کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.