Grammar, پست

جامع ترین مقاله برای زمان حال کامل در انگلیسی+فیلم آموزشی| Present perfect

زمان حال کامل در انگلیسی

حال کامل ( Present perfect ) یا ماضی نقلی از tense های زمان حال است. خب کمی تناقض بوجود آمد ! زمان حال کامل در گذشته انجام شده و اثری تا بحال گذاشته است. یعنی گویا میان دو زمان حال و گذشته ایستاده. زمان حال کامل بسیار کاربردی است و انگلیسی زبانان از از این زمان بسیار استفاده میکنند. در این بخش به بررسی کامل حال کامل به لحاظ ساختار و کاربرد میپردازیم. 

 

Structure (ساختار)

? + Formula:
Have / has +sub + p.p Sub +have/has+ NOT + p.p Sub +have / has + p.p
Have you learned it? I haven’t learned it. I have learned it. e.x:
Has she called him? She hasn’t called him. She has called him

Legend: sub:subject (فاعل)   ,  p.p: past participle (قسمت سوم فعل)

1. همینطور که ملاحظه میکیند فعل کمکی درگیر،have وhas میباشد.

2. برای منفی کردن از لفظ NOT استفاده میشود.

3. فعل اصلی نیز حالت past participle میگیرد. یعنی به صورت قسمت سوم.

دانلود لیست افعال بی قاعده => list-of-irregular-verbs

*: فعل کمکی با توجه به فاعل میآید.has برای سوم شخص های مفرد و have مابقی.

*: توجه کنید که در این زمان اگر فعل کمکی واقع در جمله به صورت مخفف امد،آن را با to be اشتباه نگیریم.

She’s (has) already watched it.

Function(کاربرد)

1. ابتدا نکته ای خدمت دوستان عرض کنم که perfect tenses زمانی نشان از تکمیل عملی است که پیش از زمان مشخص انجام شده و حرف و سخن و حدیثی از زمان معین نیست!!!

I have made a phone call

در این مثال شخص در زمانی نا معلوم عملِ تلفن زدن را تمام کرده.

2. در زبان انگلیسی به دلایلی زمان حال کامل یا present perfect را حال می نامند:

a) در زمان حال کامل میشود یعنی اتمام کار در حال است.

b) اظلاعات و یا تمایلی به گفتن زمان انجام کار نیست.

C) قسمت حایز اهمیت این زمان ، نتیجه حاصله و آثار عمل در حال کنونی میباشد و زمان اتفاق عمل چندان اهمیت ندارد و اگر قید زمان معین برای ما مهم است نمیبایست از این ساختار و زمان استفاده کرد. (به عبارتی عمل اهمیت بیشتری نسبت به زمان دارد)

3.عملی که گوینده در گذشته انجام داده و اثرش تا به حال باقی است.

He has lost my key…

او کلیدم را گم کرده است…

You have been to shiraz…

تو به شیراز رفته ای…

 • You have lost my keys.
 • They have seen these all movies already.
 • He has had a bad accident.
 • There has been  thunder .

یکی از کاربرد های زمان حال کامل به حالت زمانی که هنوز به اتمام نرسیده اشاره دارد. به این جملات دقت کنید :

 

 • We haven’t washed the dishes today.
 • I have been to the restaurant three times this month.
 • Reza has watched that documentary  four times this week.

 

کاربرد Just و already در حال کامل 

این دو عبارت بعد از فعل کمکی (have/has) میاید.

Just عملی در گذشته که به تازگی انجام شده و مدت زیادی از آن نمیگذرد.(پیش پای کسی یا چیزی عملی انجام شود)

David has just cleaned the board دیوید همین چند لحظه پیش تخته رو پاک کرد

I’ve just washed the dishes (پیش پای تو) همین الان ظرفارو شستم

Already: عملی که قبلا یا زودتر از موعد انجام میشود.

مثلا: من کتاب ۱۹۱۷ را قبلا خوانده ام.

I’ve already read 1917.

کاربرد Since و for در حا کامل 

Since (از،از زمانی که) و for (برای،به مدت)

از since در جمله ای استفاده میشود که فرضا عمل،از زمانی به بعد انجام شده.دقت کنید به مثال:

We have lived in London since 1990. از 1990 ما در لندن زندگی کرده ایم.    

I’ve worked here for 5 years.  من به مدت 5 سال در اینجا کار کرده ام.       

She has spoken French since December او از ماه دسامبر به فرانسوی صحبت کرده است   

Yet & still

Yet  معمولا درجملات منفی و سوالی در انتها جمله میاید.

وstill  فقط در جملات منفی و قبل از فعل منمی(have/has) میاید.

Haven’t you finished your job yet?هنوز کارتو تموم نکرده ای؟   

She’s not done the laundry yet!!!او هنوز لباس هارو نشسته!!  

she still hasn’t done the laundry!! او هنوز لباس هارو نشسته!!  

More related adverbs:

Recently   اخیرا،به تازگی

Lately    اخیرا 

So far=up to now=until now   تا بحال

Before   قبلا   

This is the first time  اولین باره که

 

چند مثال برای جملات حال کامل در انگلیسی :  
 • You have watched some films in this park.
 • Our classmates have shopped junk foods in that market.
 • Taylor swifts have sung different kinds of songs, especially modern.
 • You  have listened to melodious songs. You are really into them
 • She has traveled many countries in all over the world 
 • They have played Golf in the field since morning .
 • The poet standing by the door has written romantic poems for 10 years.
 • The writer has written some great texts.
 • Have you listened to Rock songs?
 • Sarah has not quarreled with me so far.
 • Have you been to this romantic place before?
 • I have helped him do all his duties as well. 
 • His grandpa has cooked beef with vinegar.
 • We have watched the sitcom match on television.

چگونه زمان حال کامل در انگلیسی را مجهول کنیم؟ ( ?How to make passive voices of present perfect)

نکته ای بسیار مهم در مورد مجهول کردن زمان حال کامل این است که لفظ been در این نوع جملات  ثابت میشود .همینطور باید توجه داشت که قطعا فاعل، کاری را انجام داده باشد تا مفعولی وجود داشته باشد.(وجود مفعول برای تبدیل کردن جملات مجهول لازم است) خب به مراحل مجهول کردن این جمله دقت کنید:

 He has broken the window. 

1 در مرحله اول فاعل را حذف میکنیم:

He has broken the window. 

2 در مرحله دوم مفعول را ابتدای جمله قرار میدهیم: 

the window has (    ) broken . 

3 در مرحله سوم یا آخر باید از فعل کمکی مجهول ساز (been) در زمان حال کامل استفاده کنیم:

the window has been broken .

 

خلاصه ای از زمان حال کامل در انگلیسی :

زمان حال کامل در نگلیسی یا ماضی نقلی در فارسی به عملی اشاره دارد که فاعل آن را در زمان گذشته ای نا مشخص انجام داده است. فعل در ساختار به حالت قسمت سوم قرار دارد که بعد از فعل کمکی های (have / has) قرار میگیرد.

به عزیزانم پیشنهاد میکنم که فرق این زمان را با زمان گذشته ساده را به خوبی بدانند. برای یادگیری زمان گذشته سده روی کلمه گذشته ساده کلیک کنید.

همینطور میتوانید روی این صفحه از سایت مراجعه کنید present perfect VS simple past (تقابل حال کامل و گذشته ساده)

 

 در اینو وبسایت زمان حال کامل در زبان بومی نیز توضیح دادخ شده است.

نوشته های مشابه

94 دیدگاه در “جامع ترین مقاله برای زمان حال کامل در انگلیسی+فیلم آموزشی| Present perfect

 1. Cialis گفت:

  Naturliches Viagra

 2. Wendiceni گفت:

  http://buypropeciaon.com/ – propecia walmart

 3. Propecia Liver Damage Metabolized

 4. Viagra گفت:

  buy cialis super active plus mexico

 5. Propecia گفت:

  Cialis Quanto Dura L’Effetto

 6. Cialis گفت:

  levitra with alcohol

 7. tymborn گفت:

  https://buypriligyhop.com/ – priligy dapoxetine

 8. tymborn گفت:

  http://buypriligyhop.com/ – what is priligy

 9. Plaquenil گفت:

  cialis lead time

 10. bomorge گفت:

  https://buylasixshop.com/ – buy furosemide baikal-pharmacy.com

 11. Where To But Cialis 2.5mg

 12. bomorge گفت:

  http://buylasixshop.com/ – lasix side effects

 13. empiday گفت:

  http://buyneurontine.com/ – gabapentin a narcotic

 14. empiday گفت:

  https://buyneurontine.com/ – gabapentin overdose

 15. Spevine گفت:

  https://prednisonebuyon.com/ – prednisone for asthma

 16. Neurontine گفت:

  comprar sildenafil

 17. Propecia گفت:

  Tout Sur Cialis20

 18. cialis dosage گفت:

  Pastillas Cialis Para Que Sirven

 19. Cialis گفت:

  Cialis Prescription Online

 20. iv lasix گفت:

  levitra basf

 21. Propecia گفت:

  Cialis Come Acquistare Farmacia

 22. Cialis گفت:

  Discount Generic Amoxicilina Where To Order Drugs Overseas Munchen

 23. Prednisone گفت:

  generic cialis tadalafil 120 tabs

 24. Cialis Y Consumo De Alcohol

 25. Junse گفت:

  Сучка сосет огромный член сантехника и трахается с ним Сосед сношает в жопу мулатку тинку с маленькими сиськами Русская блондинка наслаждается толчками пениса в свою дырку и кончает https://bestdealgood.com/community/profile/valentinsaldana/ – Русское порно видео Здравствуйте, Наталья! Является. И это всегда “плохая” практика. Жена поддавшись на уговоры создает себе ад своими руками. Муж в последствии будет или обвинять ее, чтобы доказать себе, что она “проститутка”. Или продавливать ее в сторону куколдинга.

 26. Junse گفت:

  INVESTMENT AND INSURANCE PRODUCTS ARE: вЂў NOT FDIC INSURED вЂў NOT INSURED BY ANY FEDERAL GOVERNMENT AGENCY  вЂў NOT A DEPOSIT OR OTHER OBLIGATION OF, OR GUARANTEED BY, JPMORGAN CHASE BANK, N.A. OR ANY OF ITS AFFILIATES вЂў SUBJECT TO INVESTMENT RISKS, INCLUDING POSSIBLE LOSS OF THE PRINCIPAL AMOUNT INVESTED Please try again later. Besides the fact that lots of individuals may understand that through carrying out this kind of provide they are confronting high quality definitely big, such corporations but try and present their own managing by articulating that “consumers decide on payday improvements to blanket little bit, startling fees while maintaining a proper point from inflated skipped confirm expenses instantaneous funds personal loans for unemployed belated installment punishments. Payday advancements no fax or credit check no lender savings account pay check changes, no verify pay day loan financing with non-payments. https://stack.arzdigital.net/community/profile/aerlyndon605850/ Then you need to know about the interest rates and fees associated with the loan. Sometimes a lender may add administrative costs, in addition to the interest on the loan, which can make them much more expensive than they first appear to be. If you calculate the total cost of the payday loans, you will be able to make better and more accurate comparisons between lenders. Take into account that comparison of interest rates does not show the cheapest or better loan offers. I Need My Money Today helps people with financial problems. That’s why we offer you quick loans with no credit check when you need them most. Whatever type of loan you need, we can offer you a solution. The determined amount varies according to earnings as well as other needs plus the loan item. Temporary installment loans need little information that is specific and credit scoring and are often usually much simpler to obtain than classic loans.

 27. Junse گفت:

    Травмированная спортсмена порадовала тренера по кикбоксингу фут фетишем ?? Все ролики доступны 365 дней в году, и обновление порнухи в заданном разделе бывает ежедневно. ? Если вам понравились ХХХ видео рубрики «Фут фетиш секс», то вы можете оставить к ним свой комментарий или поделиться им в контакте и других социальных сетях. Выпив спиртное, пьяная юная красотка дала в жопу симпотичному парню в прямом эфире чата 18+! Пикантное futfetish порно подойдет тем, кто любит натуральность и реальность. Здесь самые обычные люди занимаются обыкновенным сексом у себя дома. Смазливые жены с мужьями, любовники с любовницами, парни с девушками. © 2021 – hdclubx.com, популярное порно видео в HD Стройная, модельной внешности, активная, позитивная. Одноразовые простыни, тапочки, губки. Массаж проходит при свечах с красивой музыкой это позволит Вам в полной мере насладиться искусством массажа, почувствовать новые прикосновения, яркие эмоции. http://trentoniynb087542.post-blogs.com/28085845/ Девотизм заключается в том, чтобы быть к тела на другом человеке, которые являются результатом ампутации. Девотизм – это только сексуальный фетиш, когда человек, у которого есть фетиш, считает ампутированную часть тела на другом человеке объектом сексуального интереса. В анимистическом фетишизме это проявляется в некоторых примитивных африканских и карибских религиях. В них фетиш считается представителем высшего существа, которое обладает теми же характеристиками и способностями. В некоторых случаях причина фетишизма кроется в страхе перед реальным партнером. Сексуальные фетиши могут являться частью нормы, однако в некоторых случаях они свидетельствуют о сексуальной патологии. Давайте попробуем разобраться, в каких случаях фетиш является поводом для визита к врачу. Направление БДСМ, такое как садо/мазо например, не возможно без фетишизма, т.к. предметом фетиша могут выступать — определённые ощущения и поведение.

 28. Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.|

 29. Shutter Repair گفت:

  I’m partial to blogs and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your site and preserve checking for new information.

  1. admin گفت:

   thanks a million
   glad to read your comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.