Grammar, پست

گرامر جامع may and might در انگلیسی

may و might در انگلیسی

این دو عبارت (May and might) ،دو فعل کمکی مقید میباشند(modal verb) که نیازمند به یک فعل اصلی (به صورت ساده) برای کامل  شدن مفهوم جمله استفاده  میشود .May and might هردو معنای امکان داشتن عملی و یا درخواست میدهند. در این بخش به بررسی کامل افعال کمکی May and might خواهیم پرداخت.

این دو فعل کمکی در بسیاری از موارد به جای هم استفاده میشوند اما تفاوت هایی نیز دارند که به توضیح آن ها میپرازیم.

ساختار (structure)

هر دوی این افعال کمکی همانند باقی فعل های کمکی دیگر (Modal verbs) ، میتوانند خودشان در جملات منفی و سوالی قرار بگیرند که بعد از خود فعل را به صورت ساده (base form of the verb) میپذیرند. به مثال های زیر دقت بفرمایید:

My friend may let his mother know about the schools issues .

She might stand there for a while.

I know you may have some chocolate here baby.

might not be able to tell you how to play the piano.


توجه: نکته ای که باید در نظر بگیرید در مورد استفاده از حالت منفی این کلمات این است که mayn’t و mightn’t به حالت مخفف ( contraction ) در شرایط غیر رسمی (informal) استفاده میشود و might not و may not در حالت رسمی تر(formal) استفاده میشود.

 

چگونه فعل های کمکی may و might به حالت سوالی تبدیل کنیم؟

برای سوالی کردن may and might در انگلیسی  میبایست افعال کمکی (may – might) را در ابتدای جمله قرار دهیم. به مثال های زیر دقت کنید.

Might she stand there for a while?

May you have some chocolate here baby?

May you be able to tell you how to play the piano?

کاربرد های may and might در انگلیسی در شرایط مختلف

همینطور که پیشتر گفته شد ، این فعل های کمکی میتوانند مفاهیم یکسانی در بعضی شرایط داشته باشند و همینطور میتوانند معانی خاص خود نیز در شرایط مختص به خود داشته باشند. در قسمت زیر به معرفی کاربرد های این این افعال کمکی may and might میپردازیم:

کاربرد های فعل کمکی may , might عبارت است از :

  1. در مورد احتمال ها و امکان ها 
  2. برای درخواست چیزی از کسی (رسمی)
  3. خواستن اجازه برای انجام کاری از کسی
  4. برای بیان آرزو ها و امید ها

 

1 مفهوم احتمال ها و امکان ها

هردوی این فعل های کمکی میتوانند احتمال وقوع عملی یا پیشبینی انجام کاری در آینده را داشته باشند. اما نکته ی بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که احتمال وقوع عملی که از فعل کمکی “might” ساخته شده است کمتر از عملی است که از فعل کمکی “may” ساخته شده است. به مثال های زیر دقت کنید:

I may see you tomorrow.

احتملا فردا ببینمت.(ممکنه)


He may be playing tennis. Watch him out.

ممکنه داره تنیس بازی میکنه.مراقبش باش.


Sarah May lend you the money.

سارا شاید آن پول رو بهت قرض بده.

more example of “May – might”

He may visit his best friend in the morning.

I may go to the pool this time tomorrow.

Sarah might start her lecture in 20 minutes.

It might rain this morning. 

2 درخواست چیزی از کسی (رسمی)

You may leave the room.

ممکنه اتاق رو ترک کنید.


May I open the doors? It’s too hot to  put up with.

ممکنه در هارو باز کنم؟ زیادی هوا گرمه و نمیتونم تحملش کنم.


might my little brother play video game at nights?

ممکنه برادر کوچکم شبا ویدیو گیم بازی کند؟

 

3 اجازه خواستن از کسی برای انجام کاری

هردوی این فعل های کمکی برای اجازه خواستن از کسی به شکل رسمی و مودبانه میتوانند استفاده شوند .

 

He may not use any gadget here. they’re so sensitive.

او اجازه استفاده از هیچ وسیله ای را ندارد چرا که بسیار حساس هستند.


She may come in.

او اجازه دارد داخل شود.


Students may not take the tests with a black pen.

دانش جویان اجازه ندارند با خودکار آبی امتحانات را بگذرانند.

 

توجه: دقت کنید که از فعل کمکی “might” برای اجازه دادن به کسی استفاده نکنید.

 

 

4 برای بیان ارزو ها و رویا ها

کاربرد دیگر may ، برای بیان آرزو ها و رویاها استفاده میشود . دقت داشته باشین که فعل کمکی might در این مفهوم کاربردی ندارد و استفاده نمیشود.

May all people have their own favorable freedom.

ارزو دارم همه آزادی دلخواهشون رو داشته باشند.


May anyone’s dreams come true

ارزو دارم رویای هرکسی محقق بشه.

 

 

یادگیری May /might have past participle 

دوستان این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و یادگیری آن را به همه زبان آموزان پیشنهاد میکنم. ابتدا میبایست مفهوم این ساختار را به خوبی یاد بگیرید.

هنگامی که احتمال عملی که ممکن بوده است انجام شده باشد میتوانیم از ساختار may / might have p.p استفاده کنیم.

نکته مهم: احتمال وقوع may از احتمال وقوع عملی با فعل کمکی might بیشتر است. (“Sentences with ‘may’ are more possible than “might)

برای مثال:

شاید مایکل به کتابخانه رفته باشد.

Michael may /might have gone to library.

ریچارد ممکن است اینجا نبوده باشد:

Richard may/ might not have been here.


more examples :

Liverpool may\ might have taken the lead in England championship.

The race should be stopped because the oil on the track may /might have caused a bad happening.

 

might تنها میتوانند به عملی اشاره کند که در گذشته میتوانسته اتفاق بیفته اما در حقیقت انجام نشده است.

Ali might have had a bad accident .

 

خلاصه ای درباره گرامر may , might 

May

ممکن بودن عملی را نشان میدهد.مفهوم احتمال ، اجازه و درخواست دراین فعل کمکی آشکار است.به عبارتی در صورت وجود این این فعل کمکی،ما با قطعیتی کامل روبه رو نخوایم بود.(کمتر از 50% ) همینطور این کلمه در حال و آینده کاربرد دارد.

You may leave the room.

ممکنه اتاق رو ترک کنید.

Might

 

پس از اینکه گفته شد،هردوی این افعال با احتمال عملی همراه است.اما احتمال might باز هم از may کمتر است.

Might در شرطی نوع دوم نیز میتواند بیاید همینطور در جملاتی که مفهوم گذشته مدنظر است.

He said he might come Ted’s party.

او گفت شاید به مهمانیِ تد بیاید.

If you let me know, I might help you.

اگه بم خبر میدادی، احتملا کمکت میدادم.

 

خب دوستان عزیز مطالب درباره فعل کمکی may و might به اتمام رسیده و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه قسمتی براتون مبهم هست و یا سوالی دارین با ما درمیان بگذارین.

یادگیری گرامر جامع فعل کمکی can

یادگیری گرامر فعل کمکی could

یادگیری گرامر فعل کمکی used to

یادگیری گرامر فعل کمکی must – have to

یادگیری گرامر فعل کمکی should – ought to

یادگیری گرامر فعل کمکی will – going to

 برای مطالعه مطالب بیشتر به این طریق روی این لینک کلیک کنید.

همینطور در این صفحه در مورد این دو فعل کمکی بیشتر توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.